Fylkesmannen i Trøndelag

Hei og velkommen til gode gamle www.gint.no.

Er du på leting etter den nye kartløsninga for fylkesmannen i Trøndelag finner du den her www.gislink.no

Her vil du få hjelp til å finne både gamle og nye løsninger.

Vi har hatt store utfordringer med GINTserveren høsten 2019. Vi har hatt mange tjenester på GINTserveren og alt er ikke flyttbart til den nye karttjenesten, så vi er fortsatt avhengig av ha disse fagsystemene i gang. Vi er nå godt i gang med oppbygging av både gamle og nye tjenester.

Domenet www.gint.no og navnet Geografi i Nord-Trøndelag har gjort jobben sin. Vi må derfor tenke nye adresser nå når vi bygger opp kartløsninga GINT (adaptive) på nytt på tross av at den er tenkt avviklet. Vi vil fortsette og kunne tilby data og tjenester fra den nye adressen fmtl.gislink.no også etter avviklinga av selve kartløsninga GINT (adaptive).

Kartløsninga www.gint.no kommer til avvikles innen noen måneder. Det vil si at alle som har lagra egne data i kartløsninga må hente ut sine data og overføre de til kart.gislink.no. Har du problemer eller trenger veiledning ta kontakt på epost eller på skype.

Link til ny adresse for gammel GINT- kartløsning (adaptive). Den gamle løsninga er nå satt opp på ny adresse. Vi jobber fortsatt med å rekonstruere deler av systemet.

Elvemuslingbase

Faktaarkoppslag på ny kartløsning er på tur opp. Det er fortsatt litt bugs. Blant annet litt utfordringer med ØÆÅ. Vi avventer litt før vi koder om så det blir rett.

Rapportserien for Fylkesmannen i Trøndelag

....

Denne siden oppdateres med linker så fort de er klar. Sist oppdatert 18/12-2019 11:55